Založení nové organizace

Rozhodně neplatí, že malá firmička o několika zaměstnancích je oproti velkým kolosům automaticky znevýhodněná. Odborovou organizaci na pracovišti může dnes založit kdokoliv, stačí, aby se dohodli tři zaměstnanci jednoho zaměstnavatele. Platí přímá úměra – čím více členů se podaří do organizace získat, tím větší tlak je možné na zaměstnavatele vyvinout a účinněji prosadit oprávněné zájmy zaměstnanců.

Základní odborová organizace je samostatným právním subjektem registrovaným v rámci odborového svazu. Členové organizace jsou automaticky i členy svazu. Mohou uzavírat kolektivní smlouvy a účinně ovlivňovat nejdůležitější oblast odborové práce – tj. výši mezd, pracovní podmínky a bezpečnost a organizaci práce na pracovišti.

Přitom samozřejmě mají i povinnosti. Organizace se řídí stanovami svazu a její členové jsou povinni platit členský příspěvek ve výši 1 % z čisté mzdy. Z této vybrané částky základní organizace odvádí 35 % na odborový svaz k zajištění služeb a výhod pro členy svazu a 65 % vybraných příspěvků zůstává organizaci k vlastní činnosti.

Na druhou stranu se nová organizace může spolehnout na metodickou a organizační pomoc odborového svazu a to jak při založení organizace, tak i při další její činnosti – zejména v oblasti právní, ekonomické, podporu při kolektivním vyjednávání, zajišťování odborných školení a vedení účetnictví organizace.

Pro další informace o založení nové odborové organizace nás kontaktujte pomocí formuláře. Spojí se s Vámi náš odborový poradce, který s Vámi probere vše potřebné.

Kontaktní formulář