Výhody obecně

  Navzájem si pomáhat

  Jedním ze způsobů, jak si mohou lidé v práci navzájem pomáhat, je samozřejmě i členství v odborech. To rozhodně nelze redukovat jen na kolektivní vyjednávání a výhody, které to může přinést. Díky členství v odborech máte přístup k potřebným informacím, můžete využívat rady a zkušenosti ostatních a zejména v krizových životních situacích nejste odkázaní jen sami na sebe. V případě nouze, jež může přijít, dává členství v tak silné organizaci i potřebnou jistotu, že na problémy nejste sami. Být členem odborů znamená postarat se o sebe a tím i o své blízké lépe. V demokracii totiž už od dob antiky platí, že k prosazení svých zájmů a uspokojování potřeb se lidé sdružují do větších celků. Být na problémy sám rozhodně žádná výhra není.

  Členství v základní odborové organizaci přináší zaměstnanecké výhody plynoucí z kolektivní smlouvy. Jejich rozsah a strukturu může člen v organizaci osobně ovlivnit. Dále odborové výhody poskytované základní organizací, oborovým svazem nebo Českomoravskou konfederací odborových svazů.

  Individuální člen využívá výhody poskytované svazem a ČMKOS.

  Jistota pracovní smlouvy

  Co přináší zaměstnancům za výhody kolektivní vyjednávání?

  Jednou z klíčových oblastí každé odborové organizace je spolupráce a vyjednání dobré kolektivní smlouvy se zaměstnavatelem. Ta přináší kromě jistoty i spravedlivější odměňování, lepší úroveň pracovních vztahů, zlepšení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a ve svém výsledku mnohem vyšší nároky, než jaké stanovuje zákon.

  Silnější vyjednávací pozice při kolektivním vyjednávání

  Už staří Babyloňané věděli, že čím větší armáda, tím je větší šance uspět. A to platí i pro 21. století, i když se nebavíme o válečných úspěších a dobývání cizích území. Kolektivní vyjednávání se však často „bitvě“ podobá, byť v ní nejsou žádní mrtví a výhoda dostatečného počtu lidí, kteří stojí za svým vyjednavačem, je evidentní. Vyjednavač, který se může „opřít“ o členy organizace čítající více než polovinu všech zaměstnanců podniku, má mnohem snadnější a adekvátně i silnější vyjednávací pozici.

  Tomu samozřejmě odpovídají i dosažené výsledky. Bohužel ale platí i opačná úměra – čím více zaměstnanců se jen „veze“, tím slabší bývají výsledky vyjednávání. Při pohledu na to, co všechno se dá kolektivním vyjednáváním získat, se povinnost odvodu 1 % z čisté mzdy jeví jako investice, která se vyplatí jak ve sjednaných pracovních podmínkách, tak i v možnosti čerpat výhody, které členství v odborech přináší.

  Podpora a pomoc odborového svazu

  Možností, jak využít podporu a pomoc svazu při kolektivním vyjednávání, je více. Svaz poskytuje svým základním organizacím zejména odborné konzultace, posouzení návrhu kolektivní smlouvy právníkem, ekonom pomůže při zhodnocení hospodářských výsledků zaměstnavatele a posoudí jeho ekonomické možnosti.

  Odborní zaměstnanci svazu se samozřejmě mohou kolektivního vyjednávání na žádost základní organizace nebo zaměstnavatele osobně účastnit.

  Sociální a finanční výhody

  Svazové benefity se týkají zejména finanční sociální podpory. Svaz vytváří pro své členy podpůrný fond, který se skládá ze standardní a příspěvkové nadstavbové části.

  STANDARDNÍ ČÁST PODPŮRNÉHO FONDU ZAHRNUJE:

  • podporu při dlouhodobé nezaměstnanosti,
  • podporu při dlouhodobé pracovní neschopnosti,
  • podporu při narození nebo osvojení dítěte,
  • podporu na odstraňování následků škod při živelních událostech.

  NADSTANDARDNÍ ČÁST FONDU POSKYTUJE
  (ZA PŘIPOJIŠTĚNÍ 20 KČ MĚSÍČNĚ):

  • podporu při krátkodobé pracovní neschopnosti,
  • další podporu při dlouhodobé pracovní neschopnosti,
  • podporu pro nezaopatřené dítě do 15 let při dlouhodobé nezaměstnanosti člena,
  • podporu při insolvenci zaměstnavatele člena,
  • podporu při ukončení pracovního poměru člena z důvodu trvalé ztráty vykonávat dosavadní profesi,
  • podporu při vzniku invalidity,
  • podporu při úmrtí člena rodiny,
  • podporu pro nezaopatřené děti do 15 let člena organizace při úmrtí živitele rodiny.

  Právní poradenství

  V oblasti pracovněprávní poskytuje svaz svým členům a organizacím kvalifikovanou právní pomoc, od poskytnutí právní rady, zpracování právního rozboru, přes jednání se zaměstnavatelem až po případné zastoupení člena v řízení před soudem. V ostatních oborech práva jde zejména o poskytování potřebných relevantních právních informací a rad směřujících k úspěšnému řešení osobních a rodinných problémů jednotlivých členů.

  Lázeňské pobyty

  NOS PPP zabezpečuje pro své členy rekondiční lázeňské pobyty v lázních Luhačovice, Janských Lázních, Lázních Bohdaneč či Teplice nad Bečvou za zvýhodněné ceny. Člen zde využívá výhody vyplývající ze sjednané množstevní slevy a čerpá svazový příspěvek 1000 Kč. Na příspěvek vzniká členu právo jedenkrát za dva roky, nejdříve po roce členství a váže se jen na pobyty organizované svazem.

  Lázně Luhačovice

  www.lazneluhacovice.cz

  Janské Lázně

  www.janskelazne.com

  Slevy na zboží a služby

  Slevový portál Plná peněženka, nabízí široké spektrum slev na více než 10 000 obchodních místech v ČR a SR.

  Sphere Card

  Další slevy na zboží a další výhody pro členy odborové organizace lze čerpat přes portál www.odboryplus.cz, kde jsou uvedeny nejen aktuální nabídky akčních slev, ale také srovnání finančních produktů a služeb včetně užitečných kontaktů.

  Odbory plus

  Výhody od základní organizace

  Většina odborových organizací svazu poskytuje svým členům řadu benefitů. Poskytované výhody jsou rozdílné podle zájmu členů a finančních možností organizace. Jde například o poskytování příspěvku na dovolenou, dětskou rekreaci, na sportovní a kulturní činnost. Řada organizací organizuje pro své členy zájezdy, dětské dny, dětské tábory, plesy a jiné akce.