Společně doma
i v Evropě

Heslo: odbory Co říká encyklopedie ohledně hesla odbory? Spolek založený k ochraně a podpoře lidských práv a svobod, které prosazuje mzdové, sociálněekonomické, profesní, kulturní a sportovní ZÁJMY ZAMĚSTNANCŮ. Poskytuje svým členům též odbornou pomoc v nouzi, členské výhody a finanční podporu v tíživé situaci. Byly to právě ODBORY, kdo se zasadil o VZNIK PRACOVNÍHO PRÁVA, stanovujícího nejenom povinnosti, ale i práva zaměstnanců.

ÚSPĚCHY ODBORŮ

Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy (NOS PPP) vznikl 1. 2. 1990. Od svého vzniku svaz hájí oprávněné zájmy zaměstnanců pracujících zejména v odvětví zpracování a výroby potravin. V dnešní době svaz sdružuje přibližně 7 tisíc odborářů, z nichž větší část je organizována u 130 odborových organizací. Svaz je členem Českomoravské konfederace odborových svazů a jejím prostřednictvím i členem Evropské odborové konfederace.

Jedním z hlavních cílů svazu je efektivně a účinně vyjednávat kolektivní smlouvy. Svaz ročně uzavírá více než 100 kolektivních smluv a to jak u takových gigantů a lídrů potravinářského trhu, jako jsou Nestlé Česko, s.r.o., Philip Morris ČR, a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., Madeta, a.s., Heineken Česká republika, a.s., PENAM, a.s., MONDELEZ CR, s.r.o., Budějovický Budvar, n.p., tak i u menších regionálních firem.

Tyto smlouvy zabezpečují zaměstnancům výhodnější pracovní a sociální podmínky než zákoník práce a další pracovněprávní předpisy. Jak ukazují i mzdové rozbory, tam, kde se kolektivně vyjednává, je mzda zaměstnanců vyšší než tam, kde kolektivní smlouva uzavřena není. Zástupci odborů jsou také aktivními členy evropských rad zaměstnanců.

Na evropské úrovni se odbory podílely na přijetí celé řady norem a předpisů, které jsou pro členské státy EU závazné a musí je zapracovat do své legislativy. Jde např. o směrnici o pracovní době, o práci na dálku, Rámcové dohody o stresu spojeném s prací, o obtěžování a násilí na pracovišti, o rodičovské dovolené a další. Je to jen jeden z mnoha příkladů, jak účinně a efektivně může působit společné úsilí odborářů, pokud se správně nasměruje.