Otázky a odpovědi

Proč vstupovat do odborů?
Kdo se mě zastane při problémech se zaměstnavatelem?
Proč kolektivní smlouva platí pro všechny zaměstnance tedy i pro ty, kteří nejsou v odborech?
Jaké nadstandardní pracovní podmínky pro mne může odborová organizace získat?
Jaké bonusy pro mne může odborová organizace získat u zaměstnavatele?
Co mi přinese členství v odborech proti nečlenům? Jaké jsou benefity členství v odborech?
Co je to podpůrný fond?
Co je nadstavbová část podpůrného fondu?
Mám jako člen odborové organizace nárok na finanční sociální podporu?
Mám jako člen odborové organizace nárok na slevy na lázeňské pobyty?
Kde najdu nabídku zvýhodněných lázeňských pobytů?
Mám jako člen odborové organizace nárok na právní pomoc?
Jak se spojím s právníkem?
V čem mi poradí ten právník?
Poradí mi odborový právník, i když nejsem členem odborů?
Mám jako člen odborové organizace nárok na slevy na zboží a služby?
Jak se mohu přihlásit a stát se členem odborové organizace?
Jak zjistím, jestli je v mém zaměstnání odborová organizace?
Může mi zaměstnavatel zakázat být členem odborů?
Jak a v jaké výši mám zaplatit příspěvky?
K čemu jsou určeny členské příspěvky?
Mohu být členem odborů, i když u mého zaměstnavatele není odborová organizace?
Co je individuální členství?
Jak se mohu přihlásit a stát se individuálním členem?
Je podmínkou přijetí za individuálního člena zaměstnání v potravinářském průmyslu?
Jsem členem vašich odborů, může být členem i můj syn i když pracuje jinde?
Můžu být členem odborů anonymně?
Proč založit odborovou organizaci?
Jak založit odborovou organizaci?
Musíme žádat zaměstnavatele o povolení při založení odborové organizace?
Kdo nám pomůže s kolektivní smlouvou?
Pokud skončím zaměstnání, končí i mé členství v odborech?

Proč vstupovat do odborů?
Vstupem do odborů získáváte odborné zázemí, potřebné informace a tím větší jistotu při řešení svých pracovních i osobních problémů. V případě, že se dostanete do tíživé sociální situace, je vám poskytnuta finanční výpomoc. Dále můžete využívat výhod, které odbory pro své členy sjednaly.

Kdo se mě zastane při problémech se zaměstnavatelem?
Pokud budete členem odborů, zástupci odborové organizace a svaz.

Proč kolektivní smlouva platí pro všechny zaměstnance tedy i pro ty, kteří nejsou v odborech?
Vyplývá to z platné legislativy. Odbory zastupují všechny zaměstnance v rámci své působnosti. K rozlišení zaměstnance člena a nečlena rozšiřujeme členské výhody a benefity.

Jaké nadstandardní pracovní podmínky pro mne může odborová organizace získat?
Odborová organizace může v kolektivní smlouvě pro vás sjednat:

  • vyšší mzdy
  • kratší pracovní dobu
  • delší dovolenou
  • smluvní mzdové příplatky nad rámec zákoníku práce
  • další přestávky v práci
  • navýšené odstupné
  • příspěvek na stravování
  • sociální benefity apod.

Jaké bonusy pro mne může odborová organizace získat u zaměstnavatele?
Penzijní připojištění, životní pojištění, vlastní výrobky, služby poskytované zaměstnavatelem, odměny při pracovním a životním výročí, při odchodu do důchodu, nákupní poukázky, stravenky.

Co mi přinese členství v odborech proti nečlenům? Jaké jsou benefity členství v odborech?
Bezplatné poradenství a pomoc v pracovně právní a občansko právní oblasti. Zastoupení právníkem před soudy v pracovněprávních sporech. Finanční výpomoc v tíživé sociální situaci. Čerpání slev na zboží a služby v rámci programu Plná Peněženka a benefitního portálu Odbory Plus. Možnost rekondičních pobytů v lázních za výhodnějších podmínek. Člen odborové organizace navíc výhody poskytované organizací (např. příspěvky na rekreaci, sport, kulturu).

Co je to podpůrný fond?
Podpůrný fond je výrazem odborové solidarity členů svazu. Slouží k finanční podpoře členů v různých životních situacích – narození dítěte, nemoc, ztráta zaměstnání, živelní událost apod.

Co je nadstavbová část podpůrného fondu?
Je doplňkovým připojištěním členů, ze kterého jsou za částku 20 Kč měsíčně poskytovány další nadstandardní podpory.

Mám jako člen odborové organizace nárok na finanční sociální podporu?
Členu vzniká nárok na plnění z Podpůrného fondu svazu v přesně vymezených případech. Výjimečně může předsednictvo schválit i podporu z jiných závažných důvodů, kdy se člen dostane do tíživé sociální situace.

Mám jako člen odborové organizace nárok na slevy na lázeňské pobyty?
Ano na lázeňské pobyty organizované svazem. Pobyty jsou již sjednány se slevou a člen má navíc po roce členství nárok na příspěvek. Příspěvek náleží členu jedenkrát za dva roky.

Kde najdu nabídku zvýhodněných lázeňských pobytů?
Na webových stránkách svazu (www.nosppp.cz) zpravidla od 1. února na daný kalendářní rok.

Mám jako člen odborové organizace nárok na právní pomoc?
Na poskytnutí právní rady, např. posouzení problému, navržení vhodného řešení, sepsání listiny apod. ihned po přijetí. Na zastoupení před soudem v pracovněprávních sporech po roce členství. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.

Jak se spojím s právníkem?
Kontakt členům poskytne předseda odborové organizace, regionální pracovník nebo svaz.

V čem mi poradí ten právník?
V pracovně právní a občansko právní oblasti.

Poradí mi odborový právník, i když nejsem členem odborů?
Neporadí, jeho činnost je hrazena z členských příspěvků členů.

Mám jako člen odborové organizace nárok na slevy na zboží a služby?
Ano, prostřednictvím slevového portálu Plná Peněženka a portálu Odbory Plus.

Jak se mohu přihlásit a stát se členem odborové organizace?
Vyplněním přihlášky u předsedy Vaší základní organizace a splněním povinnosti úhrady členského příspěvku.

Jak zjistím, jestli je v mém zaměstnání odborová organizace?
Pokud je uzavřena kolektivní smlouva působí u vašeho zaměstnavatele odborová organizace. Dále i dotazem na svazu tel: 734 435 591 nebo e-mail: nosppp@cmkos.cz.

Může mi zaměstnavatel zakázat být členem odborů?
Členství v odborech Vám zaměstnavatel nemůže zakázat.

Jak a v jaké výši mám zaplatit příspěvky?
Člen organizace platí měsíční příspěvek ve výši 1 % z čisté mzdy. Platba může být provedena srážkou ze mzdy, převodem na účet ZO nebo uhrazena v hotovosti hospodáři organizace. Bližší informace Vám dá předseda nebo hospodář organizace. Individuální člen platí měsíčně příspěvek ve výši 120 Kč převodem na účet svazu. Přesné písemné informace obdržíte po přijetí.

K čemu jsou určeny členské příspěvky?
Členské příspěvky jsou určeny k zajištění činnosti odborové organizace a svazu. V odborové organizaci jsou využívány zejména k zabezpečení kulturního, sportovního vyžití členů a organizování akcí. U svazu se tyto prostředky používají na zabezpečení služeb organizacím a poskytování výhod členské základně.

Mohu být členem odborů, i když u mého zaměstnavatele není odborová organizace?
Můžete být individuálním členem našeho svazu.

Co je individuální členství?
Možnost členství v odborovém svazu pro ty, kteří chtějí být odborově organizovaní, ale v jejich firmě není odborová organizace

Jak se mohu přihlásit a stát se individuálním členem?
Vyplněním přihlášky individuálního člena, jejím odesláním na adresu svazu a splněním povinnosti úhrady členského příspěvku. Tiskopis přihlášky najdete na webových stránkách svazu (www.nosppp.cz)

Je podmínkou přijetí za individuálního člena zaměstnání v potravinářském průmyslu?
Není to podmínkou, můžete pracovat kdekoliv.

Jsem členem vašich odborů, může být členem i můj syn i když pracuje jinde?
Ano může být individuálním členem svazu se všemi výhodami mimo kolektivního vyjednávání.

Můžu být členem odborů anonymně?
Ano, jako individuální člen s tím, že o členství bude mít informaci jen centrála svazu.

Proč založit odborovou organizaci?
Jako jediná má právo kolektivně vyjednávat se zaměstnavatelem. Ve vyjednávání má silnější postavení než jednotlivec. Tam, kde se kolektivně vyjednává, jsou prokazatelně vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky.

Jak založit odborovou organizaci?
Aby odborová organizace mohla vzniknout a působit u zaměstnavatele, musí mít nejméně tři členy z řad jeho zaměstnanců. Informace a případnou pomoc při založení organizace vám poskytneme na požádání.

Musíme žádat zaměstnavatele o povolení při založení odborové organizace?
Nemusíte, je to vaše rozhodnutí a právo.

Kdo nám pomůže s kolektivní smlouvou?
Odborní zaměstnanci svazu v oblasti ekonomiky, práva a vedení kolektivního vyjednávání. Pomoc je poskytována jak formou konzultací, tak i jejich osobní účastí na kolektivním vyjednávání.

Pokud skončím zaměstnání, končí i mé členství v odborech?
Nekončí, můžete nadále zůstat členem organizace nebo požádat o individuální členství.