Výše příspěvku

Členské příspěvky jsou určeny k zajištění činnosti odborové organizace a svazu.

V odborové organizaci jsou využívány zejména k zabezpečení kulturního, sportovního vyžití členů a organizování akcí. Ve svazu se tyto prostředky využívají na zabezpečení služeb organizacím a poskytování výhod členské základně.

Člen organizace platí měsíční příspěvek ve výši 1 % z čisté mzdy. Platba může být provedena srážkou ze mzdy, převodem na účet základní organizace nebo uhrazena v hotovosti hospodáři organizace. Bližší informace Vám dá předseda nebo hospodář organizace.

Prostřednictvím doplňkového připojištění za částku 20 Kč/měsíčně jsou členům poskytovány další výhody nadstandardní podpory.

Seznam konkrétních výhod naleznete zde.