Být Pohodářem má své výhody

Je na čase změnit svůj přístup k odborům a začít je brát jako skutečného partnera, rádce i přítele, který bude stát vždy na vaší straně a u něhož najdete vždy zastání.

Za částku rovnající se jednomu procentu z čistého příjmu získáte mnohonásobně víc, ať už patříte mezi bezproblémové členy, či naopak řešíte nějakou závažnou životní krizi nebo máte zdravotní problémy.

UDĚLEJTE NĚCO PRO SVOU ŽIVOTNÍ POHODU A KLID

Přinášíme vám několik příkladů, dokumentujících, jak výhodné je členství v odborech. Pokud člen svazu s čistým příjmem 16 000 Kč platí měsíčně 160 Kč členského příspěvku a 20 Kč připojištění v podpůrném fondu, zaplatí za 5 let 10 800 Kč. Za ty však dostane služby, příspěvky či benefity v několikanásobné hodnotě.

Příklad

Člen bez problémů, zakládá rodinu, řeší bytovou situaci, využívá slev a lázní

 • narození dítěte
 • posouzení nájemní smlouvy, kupní smlouvy a smlouvy o úvěru, půjčce
 • právní rada mateřská, rodičovská dovolená, vznik pracovního poměru, mzdové otázky
 • jedenkrát rekondiční pobyt v lázních
 • slevy Plná Peněženka, Odbory Plus
 • využívání benefitů odborové organizace

ZA 5 LET ČLENSTVÍ

Člen získá služby, příspěvky
a slevy v hodnotě 30 500 Kč.

Po odečtení členských
příspěvků 10 800 Kč
je konečný zisk 19 700 Kč.

Zhodnocení členství 182 %
Příklad

Člen s běžnými starostmi, má rodinu, prodává byt, potřebuje se poradit, občas je nemocen, využívá slev a lázní

 • narození dítěte
 • právní rady: posouzení pracovní smlouvy, mzdového výměru, nároku na dovolenou
 • právní rady: dědictví, kupní smlouva, reklamace
 • dvakrát krátkodobá nemoc
 • jedenkrát rekondiční pobyt v lázních
 • slevy Plná Peněženka, Odbory Plus
 • využívání benefitů odborové organizace

ZA 5 LET ČLENSTVÍ

Člen získá služby, příspěvky
a slevy v hodnotě 31 500 Kč.

Po odečtení členských
příspěvků 10 800 Kč
je konečný zisk 20 700 Kč.

Zhodnocení členství 192 %
Příklad

Člen s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

 • posouzení odpovědnosti zaměstnavatele a výše nároku na odškodnění
 • mimosoudní jednání se zaměstnavatelem o odškodnění zaměstnance
 • zastoupení před soudem ve sporu o odškodnění
 • právní pomoc při případné změně nebo skončení pracovního poměru
 • využívání slev Plná Peněženka, Odbory Plus
 • využívání benefitů odborové organizace

ZA 5 LET ČLENSTVÍ

Člen získá služby, příspěvky
a slevy v hodnotě 49 000 Kč.

Po odečtení členských
příspěvků 10 800 Kč
je konečný zisk 38 200 Kč.

Zhodnocení členství 354 %
Příklad

Člen s pracovními problémy v zaměstnání, vytýkací dopisy, neplatné skončení pracovního poměru, nezaměstnanost

 • právní pomoc u vytýkacích dopisů, skončení pracovního poměru
 • mimosoudní jednání se zaměstnavatelem
 • zastoupení před soudem: neplatné skončení pracovního poměru
 • zastoupení před soudem o zaplacení náhrady mzdy z důvodu neplatného rozvázání pracovního poměru
 • právní rady při evidenci uchazeče o zaměstnání u úřadu práce
 • dlouhodobá nezaměstnanost
 • využívání slev Plná Peněženka, Odbory Plus
 • využívání benefitů organizace

ZA 5 LET ČLENSTVÍ

Člen získá služby, příspěvky
a slevy v hodnotě 70 500 Kč.

Po odečtení členských
příspěvků 10 800 Kč
je konečný zisk 59 700 Kč.

Zhodnocení členství 553 %
Příklad

Člen s vážnými zdravotními problémy

 • krátkodobá a dlouhodobá pracovní neschopnost
 • ztráta schopnosti vykonávat zaměstnání ze zdravotních důvodů
 • právní pomoc při skončení pracovního poměru
 • právní rady: nemocenské dávky, podmínky invalidity
 • přiznání částečného invalidního důchodu
 • dlouhodobá nezaměstnanost
 • právní rady k novému zaměstnání
 • využívání slev Plná Peněženka, Odbory Plus
 • využívání benefitů odborové Organizace

ZA 5 LET ČLENSTVÍ

Člen získá služby, příspěvky
a slevy v hodnotě 33 700 Kč.

Po odečtení členských
příspěvků 10 800 Kč
je konečný zisk 22 900 Kč.

Zhodnocení členství 212 %
Příklad

Člen s vážnými rodinnými problémy

 • právní rady v rodinném právu
 • úprava výchovy a výživy k nezletilým dětem, rozvod manželství
 • právní rady k vypořádání společného jmění manželů
 • právní rady ohledně neschopnosti splácet své dluhy, exekuční řízení
 • právní rady ohledně vymáhání výživného
 • právní pomoc při vyklizení bytu, domácím násilí
 • využívání slev Plná Peněženka, Odbory Plus
 • využívání benefitů odborové organizace

ZA 5 LET ČLENSTVÍ

Člen získá služby, příspěvky a slevy v hodnotě 32 500 Kč.

Po odečtení členských
příspěvků 10 800 Kč
je konečný zisk 21 700 Kč.

Zhodnocení členství 201 %