Osobní údaje

Podmínky zpracování osobních údajů

Každá fyzická osoba, která na www.BudtePohodarem.cz vyplní některý z formulářů, uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů Nezávislému odborovému svazu pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy, IČ: 00469785 se sídlem se sídlem Náměstí W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, jakožto správci, a to za účelem zařazení do databáze, dalšího jednání a za účelem zasílání sdělení prostřednictvím pošty a elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu nezbytně nutnou, maximálně 6 měsíců od udělení souhlasu. Osobní údaje nebudou správcem dále zpřístupňovány jiným fyzickým a právnickým osobám.

Každá fyzická osoba, která odešle formulář, bere odesláním formuláře na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje ve smyslu § 9 odst. 1) písmene e) a § 18 odst. 1) písmene c) zákona č. 101/2000 Sb. Správce se zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména zajistí ochranu osobních údajů a bude předcházet zneužití osobních údajů a bude dbát maximální ochrany subjektů údajů. Osobní údaje nebudou dále zpřístupňovány mimo správce